Telemarketing campaigns & projects

Kvalitná komunikácia so zákazníkmi je významnou súčasťou fungovania každej spoločnosti. Outsourcingom Vám pomôžeme zredukovať a optimalizovať Vaše náklady a vytvoriť stabilný vzťah s Vašimi zákazníkmi na vyššej kvalitatívnej úrovni.

  Aktívny telemarketing
 • Aktívny predaj
 • Kvalitná komunikácia so zákazníkmi je významnou súčasťou fungovania každej spoločnosti. Outsourcingom Vám pomôžeme zredukovať a optimalizovať Vaše náklady a vytvoriť stabilný vzťah s Vašimi zákazníkmi na vyššej kvalitatívnej úrovni.
 • Marketingové kampane a prieskumy trhu
 • Podpora pri zostavovaní cieľového segmentu zákazníkov, jeho telefonické kontaktovanie podľa pripraveného scriptu , alebo prostredníctvom e-mailov
 • Prieskumy spokojnosti zákazníka
 • Vďaka prieskumom Vám dokážeme zistiť povedomie o vašej spoločnosti alebo značke, spokojnosť vašich klientov s poskytovanými službami, alebo účinnosť reklamnej kampane. Takýto spôsob Vám pomôže pri príprave a rozhodovaní budúcich marketingových aktivít.
 • Early collections
 • Aktívne telefonické kontaktovanie zákazníkov, ktorí uhrádzajú doručené faktúry od klienta pravidelne po lehote splatnosti s cieľom zrýchlenia úhrad faktúr vymáhanie pohľadávok, vymáhanie dlhodobých a krátkodobých pohľadávok pre klientov za minimálnych nákladov s následnou informáciou o ďalšom právnom postupe.
  Pasívny telemarketing
 • Infolinky
 • Poskytovanie všeobecných a odborných informácií o spoločnosti, produktoch, projektoch , a aktualitách. Spolupráca na tvorbe customer relationship managment systemu klienta.
 • Servicedesk/Helpdesk
 • Poskytovanie odborného poradenstva prostredníctvom kontaktovaného odborne školeného teleoperátora, ktorý spoločne s klientom identifikuje zdroj problému, a poskytuje odbornú pomoc pri jeho odstránení.
 • Hotline/Technická podpora pre zákazníkov
 • Príjem požiadaviek na neodkladný technický zásah, informácie, ktoré sú evidované a ktorým vďaka systémovo nastaviteľným parametrom a prideleným ID je možné, pri ich vybavovaní, prideľovať prioritu
 • Objednávkové linky
 • V prípade elektronického internetového obchodu Vám zabezpečíme predajnosť jednotlivých produktov prostredníctvom živého operátora. Operátori okrem telefonickej podpory môžu denne spravovať na Vašom elektronickom obchode cenníky, pridávať nové produkty a upravovať aktuálne akcie.

Direct mailing

Hromadné rozosielanie e-mailov, SMS správ , korešpondencie vrátane kompletizácie a balenia, spracovávanie prichádzajúcich e-mailov , SMS správ.